BREAKING NEWS

< >

मनोरंजन | मराठी कथा

धर्म म्‍हणजे काय ?

Ram 2015-03-26 09:41:24

एकदा एका राजाने दवंडी पिटवली की जो कोणी मला सर्वश्रेष्‍ठ धर्माचे महत्‍व समजावून सांगेल त्‍याला मी मोठे बक्षीस देईन व तो धर्म मी स्‍वीकारेन. ही वार्ता ऐकताच सगळीकडे मोठमोठे धर्मगुरु,

रामबाण औषध

Sagar 2015-03-02 06:40:01

एकदा एक सिंह आजारामुळे खूप दुबळा झाला .तेव्हा त्याची विचारणा  करायला जंगलातील  प्राणी,पक्षी येत-जात असत..तेव्हा एक लांडगासुद्धा सिंहाच्या भेटीला तेथे आला .त्याने सिंहाची विचारपूस केली व स

यश

Sagar 2015-02-23 07:15:38

थोमस अल्व्हा एडिसन यांची   ही कथा.आपल्या अनेक  शोधांनी अवघ्या मानवजातीचे आयुष्य उजळवून टाकणारा ,ते सुखमय करणारा हा संशोधक . सतत  कसले ना कसले प्रयोग करीत प्रयोगशाळेत  दिवसभ

भामटा ज्योतिषी

Sagar 2015-02-16 06:44:53

एका नगरात एक भामटा ज्योतिषी दररोज एक रस्त्याच्या कडेला बसून लोकांचे  भविष्य सांगत असायचा .दररोज तो समोर जन्मकुंडल्या घेऊन एक महान ज्योतिषी आणि हस्तरेखा तज्ञ असल्याचे लोकांसमोर सांगत असायचा .लो

मांजराच्या गळ्यात घंटा

Sagar 2015-02-09 07:01:04

वाऱ्यावर लाथा मारून काही उपयोग होत नसे. तसेच कल्पना या कितीही चांगल्या असल्या तरी जोपर्यंत त्या अंमलात येण्याजोग्या असल्या तरचत्यांचा योग्य तो उपयोग होऊ शकतो , जस हे बघा ...   &

बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले

Sagar 2015-02-06 15:12:52

महात्मा गांधीजींना अनेक लोक भेटायला येत .गांधीजींच्या नुसत्यासहवासातूनचलोकांना कितीतरी गोष्टी सांगण्याची गांधीजींची पद्धत अतिशय प्रभावी होती. त्यामुळे त्यांच्या भेटीला  येणारा प्रत्येक माणूस त

बेडकाचा संदेश

Sagar 2015-02-05 07:34:55

नारायणपूर गावात काही खोडकर मुले राहत होती.ही मुले गावातल्या तलावाजवळ आली आणि तलावाच्या किनारी बसणाऱ्या बेडकांना घायाळ केले .असंख्य इजा त्यांच्या  शरीरावर केल्या होत्या, काही बेडूक  मृत्यु

बळाचा घमेंड

Sagar 2015-02-04 10:38:57

आपल्या बळाचाआणि शौर्याचा बढाया प्रत्येकजण मारतात ,पण कसोटीच्या वेळी ते सदा उघडे पडतात .इसाप यात शिकविले की,प्रत्येक जीव आपल्या परी योग्यच आहे तर चला बघूया  अशीच एक गोष्ट .  &nbs

मूर्ती व पुतळे

anushka 2015-02-03 05:55:37

एक मूर्तिकार मूर्ती व पुतळे अगदी हुबेहूब बनवी. ज्याची मूर्ती वा पुतळा तो तयार करी, ती व्यक्ती वा देव प्रत्यक्षच त्याच्या चित्रशाळेत अवतरल्याचा भास होई. त्याने खुर्चीवर बसलेल्या व एका हातात काठी घेत

नक्कल नाही ;अनुकरण करावे

Sagar 2015-02-02 06:57:23

सातवीतला तनिष हा नकाला चांगल्या करायचा .मित्रांच्या बोलण्याच्या लकबी,शिक्षकांच्या बोलण्याच्या लकबी तो सहज करत असे.शिक्षकांना त्याच्यातील हा गुण माहिती होता ,त्यामुळे

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS