BREAKING NEWS

< >
PREV ARTICLE

ब्रेड पेटीस

NEXT ARTICLE

खजूर मिल्क शेक

आलूचाट

Published: 2015-01-16 14:39:09 IST

 

साहित्य :-

  1. दोन उकडलेले बटाटे
  2. एक कांदा बारीक चिरून
  3. थोडं काळ मीठ (पाव चमचा)
  4. पाव चमचा साधं मीठ
  5. थोडी चिरून कोथिंबीर

कृती :-

  1. बटाट्याचे सोलून लांब लांब तुकडे करून प्लेटमध्ये मांडावेत .  त्यावर कांदा घालावा .  
  2. त्याच्यावर चाट चटणी घालावी (तीन-चार चमचे) , मग दोन्ही प्रकारचं मीठ भुरभुरावं , वरून कोथिंबीर घालावी .  
  3. याच पद्धतीनं पिकलेल्या केळ्याचा बनाना चाट करता येतो .  फ्रुट चाटसाठी अननसाचे तुकडे , सफरचंद , केळी , पेरू यासारखी आंबटगोड फळं घ्यावीत .  

 

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS