BREAKING NEWS

< >

friendship marathi kavita

 

 friendship marathi kavita

मैत्री म्हणजे मायेची साठवण,
मनाने मनाला दिलेली प्रेमाची आठवण
हा धागा नीट जपायचा असतो,
तो कधी विसरायचा नसतो
कारण ही नाती तुटत नाहीत,
ती आपोआप मिटून जातात
जशी बोटांवर रंग ठेवून
फुलपाखरे हातून सुटून जातात........

 friendship marathi kavita

 friendship marathi kavita

 friendship marathi kavita

 friendship marathi kavita

 friendship marathi kavita

 friendship marathi kavita

 

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS