BREAKING NEWS

< >

love marathi kavita

 

 

 

तुझ्या दिलेल्या वचनांचे 

एक एक काळे मणी 

अंतरात जपून 

ठेवले आहेत .......!

तूला  आठवतही नसेल आता 

पण एकत्र घेतलेल्या अगणित 

श्वासांची शपथ.....!

तुझ्या बरोबर चालेल्या 

प्रत्येक पावलात सप्तपदींचे 

मंत्र जपत होते......!

तू परतणार नाहीस 

तरीही 

तुझ्या नावानेच 

आयुष्याचा उत्सव साजरा 

करणार आहे...!

तू नसतांना ... पण तरीही 

कुठेतरी तुलाच शोधतांना 

अंतरगाभा-यात प्राण तेवत 

आहे...!

love marathi kavita,love marathi kavita,love marathi kavita,love marathi kavita,love marathi kavita,love marathi kavita,love marathi kavita,love marathi kavita,love marathi kavita,love marathi kavita,

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS