BREAKING NEWS

< >

love marathi poem kavita

 

love marathi poem kavita
love marathi poem kavita

डोळ्याना सांगीतलय मी, आज रात्र जागायची आहे.....
 ऐकलय  की,
तुझी आठवण येणार आहे.
आज परत मला,
ती माझ्यातूनच नेणार आहे...
डोळ्याना सांगीतलय मी,
आज त्याला त्याच्याकडुनच मागायचं आहे,
पापण्यानो तुम्ही मिटू नका ,
आज रात्र जगायची आहे....
ए चंद्रा जरा एकडे बघ,
त्याची आठवण येणार आहे...
तुझ्या सौम्य प्रकाश दे,
मला आठवणीत तो आज भेटणार आहे..
ए अश्रू, तू थांब रे,
इतके दिवस आलास ना..
माझा म्हणता म्हणता,
तू ही त्याचाच झालास ना...
तू आलास की,
पापण्या मग मिटायच म्हणतात..

ए पापण्यानो तुम्ही मिटू नका,
निघालेल्या प्रत्येक अश्रुची कथा ..
आज त्याला सांगायची आहे...
डोळ्याना सांगीतलय मी,
आज रात्र जागायची आहे....

 

love marathi poem kavita

love marathi poem kavita

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS