BREAKING NEWS

< >

mangesh padgaonkar marathi kavita

 

जीव भरुन तुझे व्हावे एकदा. ---------- मंगेश पाडगावकर.

 mangesh padgaonkar marathi kavita
  जीव भरुन पहावे तुला एकदा
रानाच्या बरगड्यातून पळस पेटताना.
पाण्याच्या रिकाम्या चेहेऱ्याच्या
शुभ्र शुभ्र कळ्या होताना.

जीव भरुन पहावे तुला एकदा
अनिवार हाक प्राणात भरुन:
मोर अंधाराचा थुईथुई भिजताना
पिसाऱ्याचे उधळे आभाळ करुन.

जीव भरुन पहावे तुला एकदा
कळ्यांच्या पहाटे,फुलांच्या सकाळी;
काजव्यांच्या लिपीतले झुलते गाणे
मिटल्या डोळ्यात ओलावताना कधी काळी.

जीव भरुन पहावे तुला एकदा.
जीव भरुन तुझे व्हावे एकदा.
---------- मंगेश पाडगावकर.

mangesh padgaonkar marathi kavita

mangesh padgaonkar marathi kavita

mangesh padgaonkar marathi kavita

mangesh padgaonkar marathi kavita

mangesh padgaonkar marathi kavita

mangesh padgaonkar marathi kavita

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS