BREAKING NEWS

< >

marathi chawat katha

 

Marathi Love Story

एका तलावाच्या काठावर ... 

प्रियकर :- चल तिथे बसू, किती छान कमळ आहे बघ ...!
प्रेयसी :- ई !! ... नको, खाली किती चिखल आहे
बघ ...त्यापेक्षा तलावाच्या त्या बाजूला बसू,
किती छान बदके आहेत बघ,
प्रियकर :- वरवरच्या सौंदर्या कडे आपण
बघतो म्हणूनच आत मधले प्रेम लवकर कळून येत
नाही ...वास्तविक मी तुझ्यावर, "
त्या पांढर्या शुभ्र सुंदर बदकांसारखे
नव्हे तर चिखलात उमललेल्या कमळासारखे प्रेम करतो"
प्रेयसी :- ते कसे ? प्रियकर:- "जे
पक्षी तलावाच्या पाण्यात राहतात ते
तलाव सुकून गेल्यावर दुसरीकडे उडून जातात,...
तेच जे कमळ त्या तलावात वाढते ते मात्र त्या तलावा बरोबरच मरते..."

 

Marathi Love Story

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS