BREAKING NEWS

< >

marathi kavita of love

प्रेमाचा खरा अर्थ……

marathi kavita of love
दूरवरच्या माळावर
मला एक वड दिसला होता
माझ्याप्रमाणेच तोही मला एकटा वाटला
मी त्याला विचारलं
टुझ्याही मनात तेच चाललयं का जे माझ्या मनात
तर म्हनाला
मी तर पडलोय प्रेमात
तुझं मला काय माहीत?
मी पुन्हा विचारलं
प्रेम म्हनजे काय असतं

 

Marathi Kavita of Love

Marathi Kavita of Love

 

Marathi Kavita of Love

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS