BREAKING NEWS

< >

marathi kavita of mangesh padgaonkar

 

एकमेकांशिवाय. मंगेश पाडगावकर.

 
एकामेकांशिवाय
आपण असतो उभे एकमेकांजवळ एकमेकांशिवाय.
तरीही ओळखतो भुकेचा वास.इच्छांचे वळसे.
हिशोब करीत करीत जपुनच घसरतो.
गरजांच्या मिठयांनी गरजाच प्रसवतो.
आणि यातले नसते काहिच आपल्या स्वाधीन.
एकमेकांजवळ. एकमेकांना. एकमेकाने.एकमेकांहून.
एकमेकांआत : एकमेकांशिवाय.

असेच बसतात प्रत्यय स्वार होऊन सगळे उपाशी भाषेवर :
आणि असा चालतो आशयाचा प्रवास.
एकदाच अवलिया भाषेच्या देशातुन परागंदा होतो:
अज्ञात काळोखांतला अचानक पाऊस शब्दहीन एकांतात फांदि होऊन पितो:
त्याला आपण पुरतो : दैनिक पेपरांच्या डोंगर रद्दीखाली.
पों पों पीं पीं ट्रिंग ट्रिंग खट खट हैलो हैलो एकमेकांजवळ.एकमेकाना.एकमेकाहून.एकमेकांआत : एकमेकांशिवाय.
मंगेश पाडगावकर.
 
marathi kavita of mangesh padgaonkar
marathi kavita of mangesh padgaonkar
marathi kavita of mangesh padgaonkar
marathi kavita of mangesh padgaonkar
 
marathi kavita of mangesh padgaonkar
marathi kavita of mangesh padgaonkar
marathi kavita of mangesh padgaonkar
marathi kavita of mangesh padgaonkar

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS