BREAKING NEWS

< >

marathi kavita on ayushya

 

marathi kavita on ayushya

जे आपल्याला हवं असतं,
ते आपल्याला कधी मिळत नसतं,
कारण जे आपल्याला मिळतं,
ते आपल्याला नको असतं.
आपल्याला जे आवडतं,
ते आपल्याकडे नसतं,
कारण जे आपल्याकडे असतं,
ते आपल्याला आवडत नसतं.
तरीही आपण जगतो आणि प्रेम करतो,
याचंच नाव 'आयुष्य' असतं !

marathi kavita on ayushya,marathi kavita on ayushya,marathi kavita on ayushya,marathi kavita on ayushya,marathi kavita on ayushya,marathi kavita on ayushya,marathi kavita on ayushya,marathi kavita on ayushya,marathi kavita on ayushya,marathi kavita on ayushya,marathi kavita on ayushya

marathi kavita on ayushya

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS