BREAKING NEWS

< >

marathi kavita on friendship

 

marathi kavita on friendship

माणसावर जेवढे प्रेम करावे
तेवढे माणस दूर जातात ....

फुलांना जास्त कवटाळल्यावर
पाकळ्या हि गळून पडतात ...
तेवढे माणस दूर जातात ....

फुलांना जास्त कवटाळल्यावर
पाकळ्या हि गळून पडतात ...

marathi kavita on friendship

marathi kavita on friendship

marathi kavita on friendship

marathi kavita on friendship

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS