BREAKING NEWS

< >

marathi kavita on love

 

असाव कुणीतरी.......
कधी वाद घालणार..
खोटा रुसवा आणून, पुन्हा आपल्यावरच रागवणार..

असाव कुणीतरी......
मनमोकळ बोलणार..
काहीही न सांगता, अगदी मनातल ओळखणार..

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS