BREAKING NEWS

< >

marathi kavita sms

 

marathi kavita sms

मैत्रीच्या सहवासात
अवघं आयुष्य सफ़ल होतं
देवाच्या चरणी पडून जसं
फ़ुलांचही निर्माल्य होतं —

 

marathi kavita sms

marathi kavita sms

marathi kavita sms

marathi kavita sms

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS