BREAKING NEWS

< >

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

 

तुझी मैत्रि आहे म्हणुनच
जगण्याची जिद्द आहे
तुझ्या मैत्रितुन बाहेर पडले तर
लगेचच मरणाची हद्द आहे

तुझी मैत्रि आहे म्हणुनच

आयुष्याचा हा प्रवास आहे
तुझ्या मैत्रिशिवाय
जगण्याचा नुसताच भास आहे

तुझी मैत्रि आहे म्हणुनच
तुझ्यासमोर दोन अश्रू ढाळू शकते
वेड्या या जगात
जगण्याच्या मर्यादा मी पाळू शकते

तुझी मैत्रि आहे....
माझ्यासाठी काळोखातही मिणमिणता दिवा
जग जळतं माझ्यावर
कारण माझ्याकडं आहे तुझ्या मैत्रिचा ठेवा...

 

 

 

 

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

 

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

 

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

marathi maitri kavitamarathi maitri kavita

marathi maitri kavita

marathi maitri kavita

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS