BREAKING NEWS

< >

marathi poem blog

 

marathi poem blog

 

तुझ्या-माझ्यात

 

मैत्री अशी तुझ्या-माझ्यात
चांदणं जसं निरभ्र आकाशात
जवळ नसतानाही तू सख्या
सहवास तुझा सतत भासे
एकांतात असताना रे मी
साथ मला ही तुझीच असे

मैत्री अशी तुझ्या-माझ्यात
रिमझिम धारा जशा उन्हात
दिवसभर राब राब राबता
थकवा हा जीवघेणा वाटे
रात्री तुझ्याशी हितगूज साधता
नवा उत्साह मनी बघ साठे

मैत्री अशी तुझ्या-माझ्यात
गंधित फुले जशी या हातात
नजरेसमोर या तू नसता
आठवण तुझी मनात दाटे
सामोरा मग तू येता
मज आकाश ठेंगणे वाटे

मैत्री अशी तुझ्या-माझ्यात
समई तेवते जशी देव्हार्‍यात
मैत्री आपली खळ्खळ हसणारी
हवीहवीशी मला सतत वाटणारी
मैत्री अशी तुझ्या-माझ्यात
जीव सख्या गुंतला रे तुझ्यात

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blogmarathi poem blog

 

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS