BREAKING NEWS

< >

marathi prem kavita blog

marathi prem kavita blog

 

प्रेम म्हणजे काय असतं.
जे चंद्राला चांदन्यांशी असत,
इंद्रधनुष्याला क्षीतिज्याशी असत,
सळसळणार्‍या वार्याला गर्जणार्‍या ढगांशी असत.

प्रेम म्हणजे काय असतं.
जे फुलपाखराला फुलाशि असतं,
काजव्याला घनदाट अंधाराशी असतं,
गुणगुणनार्‍या पतंगाला मीनमिनत्या दिव्याशी असतं.

 

marathi prem kavita blog

marathi prem kavita blog

marathi prem kavita blog

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS