BREAKING NEWS

< >

marathi sad prem kavita

marathi sad prem kavita

 

आता तुझा एक हि शब्द कानी पडत नाही
जो आवाज तेव्हा सतत सोबत असायचा
आता तोच आवाज जराही जाणवत नाही

 

marathi sad prem kavita

marathi sad prem kavita

marathi sad prem kavita

marathi sad prem kavita

 

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS