BREAKING NEWS

< >

marathi sms friendship

marathi sms friendship

 

तुझ्या आयुष्याच्या पुस्तकात माझ्या मैञीचे एकच पान असु दे, सुवर्णाक्षराने नको प्रेमाच्या शाईने लिहिलेले असु दे.त्या पानाची कडा थोडी दुमडून ठेव, आठवण माझी यीएल तेव्हा सहजपणे तेच पान उघडून ठेव!

 

 

marathi sms friendship

 

जे जोडले जाते ते नाते
जी जडते ती सवय
जी थांबते ती ओढ
जे वाढते ते प्रेम
जो संपतो तो श्वास
पण निरंतर राहते ती मैत्री
आणी निरंतर राहते ती मैत्री
आणी फक्त मैत्री

 

 

Searches related to marathi sms friendship,marathi sms friendship 140 character,way2sms,funny friendship sms,friendship sms quote,friendship sms messages hindi,friendship sms messages collection,funny sms messages,funny sms friends,

 

 

 

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS