BREAKING NEWS

< >

marathi sms kavita

 

marathi sms kavita

हात तुझा हाती होता..
काहीच फरक नाही पडला..
मृत्यु उभा माझ्या दारी होता..
बस..हात तुझा हाती होता..

 

marathi sms kavita

 

marathi sms kavita

marathi sms kavita

marathi sms kavita

marathi sms kavita

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS