BREAKING NEWS

< >

marathi vinodi prem kavita

marathi vinodi prem kavita

 

एकदा ती माझ्याकडे आली
माझ्याबरोबर 'चल' म्हणाली,
'हो' म्हणायच्या आतंच ती
देऊन हात, घेऊन गेली

 

marathi vinodi prem kavita

marathi vinodi prem kavita

marathi vinodi prem kavita

marathi vinodi prem kavita

marathi vinodi prem kavita

marathi vinodi prem kavita

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS