BREAKING NEWS

< >

marathi virah prem kavita

Marathi Virah Prem Kavita 

कुणीतरी असावे स्वतापेक्षा जास्त
आवडणार..
मैत्रीच्याही पलीकडे जाऊन प्रेमाने नाते
जोडणार..
जीवनाचे पाउल आम्ही एकमेकांबरोबर
टाकावे..
एकमेकांमध्ये आम्ही आपले सर्वस्व बघावं..

 

Marathi Virah Prem Kavita 

Marathi Virah Prem Kavita 

Marathi Virah Prem Kavita 

Marathi Virah Prem Kavita 

Marathi Virah Prem Kavita 

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS