BREAKING NEWS

< >

prem kavita marathi

 

prem kavita marathi

आहे बरेच काही सांगायला मला
काळीज ठेव तूही ऐकायला मला!

ठेवून ओळ गेली माझ्या वहीत ती
(झाला उशीर थोडा वाचायला मला)

 

prem kavita marathi

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS