BREAKING NEWS

< >

prem marathi kavita

जन्माला आलेल्या प्रत्येकाने
एकदा तरी प्रेम करून पहावे
भले ते सफल न होवो
पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे

प्रत्येकाला आयुष्यात एकदातरी प्रेम होते
पण अपयशाच्या भितीने ते मानातच राहते
पुढचा विचार सोडून मनातले बोलुन टाकावे
भले ते सफल न होवो
पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे

 

जन्माला आलेल्या प्रत्येकाने
एकदा तरी प्रेम करून पहावे
भले ते सफल न होवो
पण अनुभवाच्या शाळेतून जावे

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS