BREAKING NEWS

< >

sad marathi kavita

 

sad marathi kavita

दूर राहिलेल्या घराला सोडताना
डोळ्यांत दु:खच दु:ख असतं
कोणी नसतं आपले इथे
डोळे बंद करून पहा
आयुष्याचा सोबती नेहमी मी आणि माझा एकांत च असतो ..

sad marathi kavita

sad marathi kavita

sad marathi kavita

sad marathi kavita

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS