BREAKING NEWS

< >

sms marathi friendship

sms marathi friendship

 

चांगले मिञ या जगात सहजासहजी मिळत नाहित
जवळ असताना माञ एकमेकाशि पटत नाहि..

कळत असत सार काहि पण एक माञ वळत नाहि
काय असते हि मैञी? ते मिञांपासुन दुर गेल्याशिवाय कळत नाहि..

 

 

Searches related to sms marathi friendship

friendship sms messages

friendship love sms

friendship hindi sms

friendship valentines sms

mobile love sms

mobile hindi sms

friendship messages

friendship day sms in marathi

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS