BREAKING NEWS

< >
PREV ARTICLE

माझी माय

NEXT ARTICLE

द्यानत (नित्तीमत्ता)

आयुष्याच्या वळणावर…………

Published: 2015-03-25 11:43:38 IST

 

आयुष्याच्या वळणावर
धडपडत चालताना
धडपडता धडपडता
कधीतरी आपटतो जीव
खूप लागलं तर नाही ना
पाहत पुन्हा चालू पडतो
वाटेत सतत खाचखळगे
अडचणी येताच राहतात
पण चालणं कधी
थांबत का ?
आयुष्याच्या शेवटच्या
क्षणापर्यंत चालतच राहायचे  असते
अडखळत धडपडत पाऊल
नेहमी पुढेच टाकायचे असते
आयुष्य जगताना कितीही दुखः आली तरी
स्वप्न पाहणे का सोडायचे असते
जीवन जगताना मरणांतिक वेदना मिळाल्या
तरीही जगणे का सोडायचे असते …….

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS