BREAKING NEWS

< >
PREV ARTICLE

सौंदर्य मानेचे

NEXT ARTICLE

काळजी हातापायांची

सौंदर्य डोळ्यांचे

Published: 2015-02-04 07:26:23 IST

 

डोळे स्वच्छ व चमकदार राहण्यासाठी काही खास गोष्टी :-
१) संगणकावर जास्त वेळ काम केले तर डोळे थकतात .  अशा वेळी दर दोन ते तीन तासाने पाण्याचा हबका डोळ्यावर मारावा .  मग सुती कपड्याने किंवा रुमालाने       डोळे हलकेच टिपावे .
२) हिरव्या झाडाकडे , फुलदाणीतील फुलांकडे आल्हाद दायक गोष्टीकडे मध्ये-मध्ये पाहावे .  डोळ्यांना प्रसन्न वाटते .  
३) काकडीच्या थंडगार चकत्या , मोगऱ्याचा गजरा , बर्फ रुमालात बांधून डोळ्यावर ठेवून दहा ते पंधरा मिनिटे शांत झोपावे .  फ्रीजमधील टी Bags ही ठेवता येतात .  
४) गाजराचा कीस , बीटाचा कीस , कच्चे दुध समप्रमाणात एकत्र करून डोळ्याखाली किंवा डोळ्याच्या आवती-भोवती हलका मसाज करावा .  डोळ्याच्या भोवती आलेली काळी वर्तुळे नाहीशी होतील .  

डोळ्यासाठी आहारात खालील गोष्टी घ्या :-
डोळ्यांसाठी आहारात फळांचा समावेश होणे आवश्यक आहे .  जसे त्यामध्ये अ जीवनसत्वाने युक्त असलेले संत्री , टरबूज , पपया , आंबा इ. फळांचा समावेश करावा .  दुधाचे पदार्थ म्हणजेच दुध , पनीर , दही , ताक व तसेच अंड्यातील पिवळा बलक , पालेभाज्या , भोपळा , गाजर , टोमाटो , कॉडलिव्हर ऑइल , चीज , लिंबूवर्गातील फळं , केळी , सूर्यफुल बी इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहारात करावा .  

 

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS