BREAKING NEWS

< >

is the true religion of humanity

मानवता हाच खरा धर्म

Mukesh 2015-01-14 13:23:38

देवाने जीवसृष्टी तयार केली .त्यात मानव प्राणी सुद्धा बनवला. माणसाला बुद्धी दिली,भावना व्यक्त करण्यासाठी  भाषा दिली .मात्र हे इतर प्राण्यांना दिल नाही .पुढे माणूस समूहाने एकत्र राहू लागला .आणि

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS