BREAKING NEWS

< >

marathi kavita jokes

marathi kavita jokes

~~कार्ट प्रेमात पड़लय~~

हळूच हसतय
कधी कधी रुसतंय
जेवताना उठतय
ग्यालरीत बसतय
विचारात असतय
गुपचुप हसतंय
चोरून बोलतय
बाहेर जातय
उशिरा येतय
टेंशन घेतय
पैशाची उधळ पट्टी करतय
घरी नीट बोलेना
रस्त्यानं नीट चालेना
सुट्टीत घरी थांबेना
रात्रभर एस एम एस करतय
मोबाइल कुणाकडे देईना
बाथरूममधे पण मोबाइल घेउन जातय
एस एम एस पण लॉक करून टाकतय
लग्नाचा विषय काढला की भांडणं काढतय
फोन रिसीव केला तर शिव्याच घालतय
आपण जवळ गेलो की फ़ोन कट करतय
कुणाचा फ़ोन आला की लांब जाऊंन बोलतय
वरील लक्षणं दिसली की समजायच……
.
.marathi kavita jokes, marathi kavita jokes,marathi kavita jokes,marathi kavita jokes,marathi kavita jokes,marathi kavita jokes
.
.
~~कार्ट प्रेमात पड़लय~~

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS