BREAKING NEWS

< >

www.marathi kavita

www.marathi kavita

अन् संपली जेथे कहाणी
तोही पत्थर दूर नाही
तू जिथे अ सशील तेथे
पौर्णिमेचा चंद्र नां दो
आंधळ्या माझ्या नभा ला
चांदण्यांचा नूर नाही

 

www.marathi kavita

www.marathi kavita

www.marathi kavita

www.marathi kavita

www.marathi kavita

www.marathi kavita

www.marathi kavita

 

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS