BREAKING NEWS

< >

marathi kavita vinda karandikar

 

 marathi kavita vinda karandikar

 

 

 त्याला इलाज नाही

 

 

 

धिक्कारिली तरीही सटवीस लाज नाही
श्रद्धा न पाठ सोडी त्याला इलाज नाही

 

देवातुनी जगाला ज्याने विमुक्त केले
त्यालाच देव करिती त्याला इलाज नाही

 

लढवून बांधवांना संहार साधणारा
गीता खुशाल सांगे त्याला इलाज नाही

 

तत्त्वज्ञ आणि द्रष्टे खंडून एकमेका
कथिती विरुद्ध गोष्टी त्याला इलाज नाही

 

ते भूत संशयाचे ग्रासून निश्चितीला
छळते भल्याभल्यांना त्याला इलाज नाही

 

विज्ञान ज्ञान देई निर्मी नवीन किमया
निर्मी न प्रेम शांती त्याला इलाज नाही

 

बुरख्यात संस्कृतीच्या आहे पशू दडून
प्रगटी अनेक रुपे त्याला इलाज नाही

 

असतो अशा जिवाला तो ध्यास मूल्यवेधी
अस्वस्थता टळेना त्याला इलाज नाही

 


ज्यांना अनेक छिद्रे असल्याच सर्व नावा

 

निर्दोष ना सुकाणू त्याला इलाज नाही

 

वृद्धापकाल येता जाणार तोल थोडा
श्रद्धा बनेल काठी त्याला इलाज नाही

                      -विंदा करंदीकर

 

Searches related to marathi kavita vinda karandikar

vd karandikar poems

vinda karandikar marathi poems

mrudgandha vinda karandikar

v d karandikar marathi poems

virupika vinda karandikar

parampara ani navata vinda karandikar

v d karandikar

sumati karandikar

 

-विंदा करंदीकर

 

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS