BREAKING NEWS

< >

poems on love in marathi language

 

poems on love in marathi language

त्या झुरण्यात पण एक मजा असते
हसता हसता पाठून रडण्यात वेगळी मजा असते
प्रेम मिळो अगर न मिळो
त्यासाठी जीव तोडून धावण्यात वेगळी मजा असते

 

poems on love in marathi language

poems on love in marathi language

poems on love in marathi language

poems on love in marathi language

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS